تا ابد...

 

 

تو مرا می فهمی

من تو را می خواهم

و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است

تو مرا می خوانی

من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم

و تو هم می دانی

تا ابد در دل من می مانی

 

 

/ 49 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Ahmad

[گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل]

Ahmad

[گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل]

Ahmad

[گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل] [گل]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل][قلب][بوسه]....•.¸ LOVE YOU I♥U[گل]

ساسان

سلام اما من از ابديت تا ازليت با تو خواهم بود..... ميدانم .... از ابد تا ازل با تو بودم

سینا

ان الله یری....... به به ! سلاااااااام ؛ نگار خانم! چه عجب . از این وراااااااا؟ پارسال دوست امسال آشنا!!!؟[نیشخند] خیلی خوشحالم که زیارتتون کردمی! حالا ما فعلا در خدمت هستیم التماس دعا

سیدتقی

این بیچاره احمد خودشو کشت...[نیشخند]

سیدتقی

حالا بوی فرندته یا داداشت؟[چشمک]

نگار

نخیر داداشم نیست!!!! [زبان]

نگار

نخیر داداشم نیست!!!! [زبان]

نگار

نخیر داداشم نیست!!!! [زبان]