یادش به خیر...

 

 باز باران...

باز رؤیای خیس کودکی...

 

بازی های کودکانه؛

دویدن های زیر باران؛

خنده های بلند شادی؛

فرار از دست مادر؛

...

**********

 

 اما حالا

پشت شیشه پنجره

فقط باریدنش را به نظاره نشسته ام...

 

دوستان کودکی ام را گم کرده ام

دیگر نمی توانم زیر باران بدوم

دیگر خنده های شادمانی ام در گریه هایم گم شده اند

دیگر از دست مادر نمی گریزم

...

 

**********

 

 حالا رام شده ام

ساکت و آرام

نشسته ام در گوشه ای

و فقط تماشا می کنم

و

بغضی که حنجره ی قلبم را سخت می فشرد...

 

آه...

کودکی هایم کجایید؟

برگردید...

 

**********

 

 

قیــل و قال کودکی برنگردد، نگردد دریغا

شور و حال کودکی برنگردد، نگردد دریغا

 

 

 

/ 7 نظر / 25 بازدید
محمد ایزدخواه

واقعا حیفه آدم از دوران کودکیش جدا بشه ..دنیایی دارن بینهایت شیرین[گل] در ضمن اون جواهرات را من تو کامنتش گذاشته بودم وربطی به داستان دوستمون نداشت ...واقعا ممنون از دقت و نکته بینی شما در خوندن مطالب[گل]

نگار

خیلییییییییییییییی ممنون!!![پلک]

Ahmad

salam abji negar mer30 omadi man nazareto khondam bashe chashm dige mozahem nemisham

Ahmad

l .__________#####_____##___آپم___## _________#____##_____##________## ________#_____##_____##___بدو___## ________#_____##_____##________## _________#____##_____##___بیا___## __________#####______##_______## ______________##_______#######__ ______________##_________####____

فرشته

.•*..*•. .•.? .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*? .•*..•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور همیشگیت .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .• .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .? -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.? ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.? ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. ? #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.? ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.? ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..? ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهاي قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´&